27 herrialde desberdinetan jatorria duten eta euskara ez diren 17 hizkuntza desberdinak dituzten ehun familia baino gehiago ordezkatuz, 120 guraso baino gehiagok sinatu dute 7 hizkuntza desberdinetan idatzita dagoen ondorengo adierazpena:

EUSKARA
Behean sinatzen dugunok, mundu osoko hainbat lekutatik Euskal Herrira iritsitako ordiziarrak, Ordiziako Jakintza Ikastola jasaten ari den erasoen aurrean, honako manifestu hau plazaratu nahi dugu:
• Jakintza Ikastola ez da eskola segregazionista.
• Ikastolako hezkuntza-komunitate osoak ahalegin handia egiten du bere proiektua aurrera eramateko, arrazoi ekonomikoengatik edo bestelakoengatik inor proiektu horretatik kanpo geratu ez dadin.
• Gure seme-alabek, ingurune berriarekin harmonian garatzeko, konfiantzazko ingurune bat aurkitu dute ikastola honetan.
• Kultura-aniztasunarekiko errespetua da nagusi, eta, aldi berean, euskararekiko eta haren kulturarekiko maitasun handia transmititzen da.
• Komunitate honetan jarraitu nahi dugu, eta munduko edozein tokitatik etorritako gainerako familiak animatzen ditugu, gure ikastolari buruzko zurrumurruak sinetsi beharrean, gu ezagutzera hurbil daitezen eta proiektu eder honen parte izatera anima daitezen.

CASTELLANO
Los abajo firmantes, ante los ataques que está sufriendo Jakintza Ikastola de Ordizia, queremos hacer público el siguiente manifiesto:
• Jakintza Ikastola no es una escuela segregacionista.
• Toda la comunidad educativa de la ikastola hace un gran esfuerzo por llevar su proyecto adelante sin que ninguna persona, por razones económicas o de otra índole, se quede fuera de dicho proyecto.
• Nuestros/as hijos e hijas han encontrado en esta ikastola un entorno de confianza donde desarrollarse en armonía con su nuevo entorno.
• El respeto a la diversidad cultural es máximo, a la par que se transmite un gran amor por la lengua vasca y su cultura.
• Queremos continuar en esta comunidad y animamos al resto de familias venidas desde cualquier parte del mundo a que, lejos de creer los rumores que se lanzan sobre nuestra ikastola, se acerquen a conocernos y se animen a ser parte de este bello proyecto.

ENGLISH
The undersigned, facing the attacks that Jakintza Ikastola in Ordizia is suffering, would like to make public the following manifesto:
• Jakintza Ikastola is not a segregationist school.
• The entire educational community in this ikastola makes a great effort to carry out its project, assuring that no one is excluded from that project for economic or other reasons.
• Our sons and daughters have found in this centre an environment of trust, where they can develop in harmony with their new environment.
• Respect for cultural diversity reigns, and at the same time, a great love for Basque culture and our students’ own cultures is transmitted.
• We would like to continue in this community, and we would encourage the rest of the families from anywhere in the world to come and meet us, instead of believing the rumours about our school. We encourage families to be a part of this beautiful project.

FRANÇAIS
Les soussignés, face aux attaques dont souffre Jakintza Ikastola de Ordizia, nous voulons rendre public le manifeste suivant:
• Jakintza Ikastola n’est pas une école ségrégative.
• L’ensemble de la communauté éducative de l’ikastola fait un grand effort pour mener à bien son projet sans que personne, pour des raisons économiques ou autres, ne soit exclu du dit projet.
• Nos enfants ont trouvé dans cet établissement un lieu de confiance où ils peuvent se développer en harmonie avec leur nouvel environnement.
• Le respect de la diversité culturelle est pour nous une priorité qui va de pair avec la transmission de l’amour pour la langue basque et pour sa culture.
• Nous voulons continuer dans cette communauté et nous encourageons le reste des familles venant de partout dans le monde à ne pas croire les rumeurs lancées au sujet de notre ikastola, à venir nous rencontrer et à faire partie de ce beau projet.