“Gaurtik da bihar”; esaldi horrekin amaitu genuen ikastolok, atzo, Irungo Ficoba erakustazokan, Euskal Hezkuntza Sistemak bere baitan jaso behar dituen oinarrien ENDEKALOGOA aurkezteko egin genuen aurkezpenean. Gaurtik da bihar, eta ENDEKALOGOA biharko Euskal Hezkuntza Sistema gaurtik eraikitzen hasteko egin dugun ekarpena dela azaldu dugu.

Elkartasun Ikastolak Europar Kooperatiba Elkartearen Batzar Nagusia amaitu berritan aurkeztu dute BIHAR, Euskal Hezkuntza Sistemak bere baitan jaso behar dituen oinarrien ENDEKALOGOA. Ikastolen mugimendua osatzen dugun 111 ikastoletako ordezkariak bertan ginela, Euskal Herri luze zabaleko hamabost ikastolakideren artean aletu dituzte puntuz-puntu, proposamenaren hamaika oinarriak. Oinarri horiek hiru bloketan banatzen dira:

Oinarrizko printzipioak: unibertsala; euskara eta euskal kultura ardatz dituena; Euskal Curriculumetik eraikia eta Euskal Herria bere osotasunean landuko duena.

Hezkuntzak landu beharreko baloreak: hezkidetzan oinarritua; laikotasunean heziko duena; ikasleak bere egiten dituen ezaugarrietatik pentsatua, eta inklusiboa.

Hezkuntzaren antolaketa: gobernantza demokratikotik antolatua; ikastetxeei autonomia aitortuko diena, eta publiko-herritar eredutik sortua.

Beronen aurkezpenarekin ikastolok hasiera eman diogu Araba, Bizkai eta Gipuzkoarako hezkuntza lege bati begirako gure proposamenaren zabalkundeari eta lanketari. Horretarako, ikastolen komunitate osoa “behar dugun hezkuntza sistemaren alde” lanean jarri gara. “Garen guztia eta dugun guztia horri zor baitiogu, herri ekimenari. Gugan 60.000 ikasleren gurasoek eta milaka irakasle eta langilek ezarritako konfiantza osoa itzuli nahi diogu gizarteari. Gure jakintza, gure antolakuntza gaitasuna, gure berrikuntza pedagogikoa, gure herri ekimen zabalak… jartzen ditugu herri honen hezkuntza sistemaren zerbitzura. Gure erantzukizuna ere badela ulertzen dugu, eta gure erantzukizun betetzeko prest gaude”.

Hezkuntza legeari buruzko eztabaida sakona eta mamitsua nahi dugu ikastolok, eta batez ere eztabaidarako giro on bat, lege horretarako gakoa izango baita eragile guztiak dugun onena ematea eta elkarrekin ematea. Horregatik, gaurko aurkezpenean, lege horri begira jartzeko eskatu dugu: “Ez da erraza izango, baina aukera dugu Araba, Bizkai eta Gipuzkoan Hezkuntza Lege berri bat aurrera ateratzeko. Ausardia eskatzen diegu Eusko Jaurlaritzari, alderdiei eta hezkuntza eragileei, gure iritziz, nahi eta behar dugun hezkuntza ereduaren inguruan adostasun sozial berri bat eraikitzeko. Zein da gure herriak behar duen hezkuntza eredua eta zein da horrek eskatzen duen sistema? Egin dezagun indar berezi bat galdera honi erantzun bateratu bat emateko. Izan dadila hori eztabaida zabal eta sakon baten emaitza, denon artekoa eta hemen garatua eta gure hezkuntza sistemak dituen gabezia nagusiei aurre egiteko balioko duena; hastapeneko marra gorririk gabe, elkarlanerako borondatearekin. Gure hezkuntza sistemak eta gure euskarak merezi dute eta”.

Datozen hilabeteotan, ikastolaz ikastola, herriz herri, Euskal Hezkuntza Sistema eraikitzeko proposamenak lantzen ibiliko gara. Ekitaldi sorta bat ere osatu da. Lan horri ekiteko aurkeztu dugu, hain zuzen ere, 11 oinarriz osatutako Endekalogoa , “horien gainean eraiki behar dela uste dugulako Euskal Hezkuntza Sistema. Herri 1, Hamaika oinarri, 111 Ikastola”.

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fjakintza.eus%2Fwp-content%2Fuploads%2FBIHAR-OSOA-EUS.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

“Desde hoy es mañana”, frase con la que hemos finalizado las ikastolas en la presentación en el recinto ferial Ficoba de Irun, del Endecálogo de bases que debe recoger el Sistema Educativo Vasco. “Desde hoy es mañana” y explicamos que el ENDECÁLOGO es la aportación que hemos hecho para empezar a construir desde hoy el Sistema Educativo Vasco de mañana.

Elkartasun Ikastola ha presentado este miércoles, tras la celebración de la Asamblea General de la Asociación de Cooperativas Europeas, el estudio sobre las bases que deben regir el Sistema Educativo Vasco. Con la presencia de representantes de las 111 ikastolas que conforman el movimiento de las ikastolas, se han dado a conocer los puntos y las bases de la propuesta. Estas bases se dividen en tres bloques:

Principios básicos: universal; centrado en el euskera y la cultura vasca; construido desde el Currículum Vasco y que trabajará Euskal Herria en su conjunto

Valores que debe trabajar la educación: basada en la coeducación; que formará en el laicismo; concebida desde las características que asume el alumno, e inclusivo.

Organización de la educación: organizado desde la gobernanza democrática; que reconozca la autonomía a los centros, y emanada del modelo público-ciudadano.

Con su presentación las ikastolas hemos dado inicio a la difusión y elaboración de nuestra propuesta de cara a una ley de educación para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Para ello, se ha puesto a toda la comunidad de ikastolas a trabajar “por el sistema educativo que necesitamos”. “Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a eso, a la iniciativa popular. Queremos devolver a la sociedad la total confianza establecida en nosotros por los padres de 60.000 alumnos y miles de profesores y trabajadores. Nuestro conocimiento, nuestra capacidad organizativa, nuestra innovación pedagógica, ponemos nuestras amplias iniciativas populares al servicio del sistema educativo de este país. Entendemos que también es nuestra responsabilidad y estamos dispuestos a cumplir con nuestra responsabilidad “.

Las ikastolas queremos un debate profundo y sustancioso sobre la ley de educación, y sobre todo un buen ambiente de debate, porque la clave para esa ley será que todos los agentes den lo mejor que tienen y lo den juntos. Por ello, en la presentación pedimos que se ponga el acento en esta ley: “No va a ser fácil, pero tenemos la oportunidad de sacar adelante una nueva Ley de Educación en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Pedimos valentía al Gobierno Vasco, a los partidos y a los agentes educativos para construir, en nuestra opinión, un nuevo consenso social en torno al modelo educativo que queremos y necesitamos. ¿Cuál es el modelo educativo que necesita nuestro país y cuál es el sistema que requiere? Hagamos una fuerza especial para dar una respuesta conjunta a esta pregunta. Que este sea el resultado de un debate amplio y profundo, entre todos y entre todos y aquí desarrollado y que sirva para hacer frente a las principales carencias que tiene nuestro sistema educativo; sin líneas rojas de iniciación, con voluntad de colaboración. Nuestro sistema educativo y nuestro euskera se lo merecen “.

En los próximos meses, se trabajará en la construcción del Sistema Educativo Vasco. También se ha completado una serie de actos. Para comenzar este trabajo hemos presentado un decálogo compuesto por 11 bases sobre las que “creemos que hay que construir el Sistema Educativo Vasco. 1 PUEBLO, 11 BASES, 111 IKASTOLAS “.

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fjakintza.eus%2Fwp-content%2Fuploads%2FBIHAR-OSOA-CAS.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]