ZERGATIK IKASTOLAK?
Koldo Tellitu eta Jose Luis Sukia
Hurrenez hurren, Ikastolen Elkarteko lehendakaria eta zuzendari nagusia

Matrikulazio kanpaina betean gaude, eta euskal familia asko beraien seme-alabak matrikulatzeko aukerak aztertzen ari zarete. Gizartearen nahi eta beharrekin batera, gurasoenek ere aurrera egiten dute, eta guraso belaunaldi bakoitzak, bere hautua egiten duenean, aurrekoekiko elementu berriak hartzen ditu kontuan: gure herriaren, garaien… joanak eta etorriak islatzen dira matrikulazio kanpainan gurasoek hartu behar duten erabaki handi eta garrantzitsu horretan. Ikastoletan, ondo jabetuta gaude errealitate berri horietaz, eta itxaropenez begiratzen diogu guraso gazteek beren seme-alaben hezkuntzan gero eta gehiago parte hartzeko duten nahiari.

Ikus ditzagun, bada, gure proiektuak guraso horiei eskaintzen dizkien argudio nagusiak ikastolen aldeko hautua egin dezaten. Familia bakoitzak bereak eta askotarikoak izango baditu ere, hauek azpimarratu nahiko genituzke:

1.- Ikastoletan hezkuntza prozesuan erabakiak hartzeko momentuan inplikatutako talde guztiek (familiak, langileak eta ikasleak) parte hartzen dute. Ikastola bakoitzak hartzen duen forma juridikoaz gain (normalean kooperatiba), ikastolen oinarrizko filosofia da hezkuntza-komunitatea osatzen duten gizatalde guztien artean, era demokratikoan, hartzea bere funtzionamendurako funtsezko erabakiak. Horrek familiak hezkuntza-prozesuan gehiago inplikatzea dakar, eta uste dugu ezinbestekoa dela prozesu hori eraginkorra izatea, gure seme-alaben hezkuntza gure esku dagoela uste baitugu.

2.- Ikastoletan euskara da ikaskuntza prozesua bideratzeko ezinbesteko tresna, eta ez hori bakarrik, guretzat euskaraz bizitzea helburu bat da; ikastoletan ez dugu ikasketa eta hezkuntza prozesu hori euskara eta euskal kultura gabe ulertzen, gure funtzionamenduaren funtsezko elementuak dira biak, eta euskararen ezagutza eta erabilera emaitzek hori horrela dela erakusten dute. Lortutako emaitzekin konformatzen ez bagara ere, argi dago ikastolak direla hezkuntza sistema osoan euskal hiztun konpetenteenak hezten dituen sarea.

3.- Ikastolak bide egile gara berrikuntza pedagogikoan, aitzindari papera erantzukizunez betez. Hezkuntza proiektu sendo eta propioak dituzte ikastola guztiek, ikasleen irteera profilari begira lan egiten dugu. Konpetentzien garapenean fokua jarriz, ezagutzak barneratzea bermatuz eta espazioak ikaskuntza prozesuaren zerbitzura egon daitezen diseinatuz. Egungo euskal hezkuntza-sistema ezin da ulertu ikastolek historikoki ikuspegi pedagogikotik egin dioten eta egiten jarraitzen duten ekarpenik gabe: Txanela, Urtxintxa, EKI, Kimu, Kuku, Euskaraz Bizi, Aisialdia… bezalako proiektuak, horrenbeste aipatzen den Euskal Curriculumean oinarritutako proiektuak, garatu eta sistema osoaren zerbitzura jartzen ditugu. Euskal dimentsioaren lanketa sistematiko eta sekuentziatua egiteko ikasmaterialak sortu ditugu, puntako produktu nazionalak garatuz.

4.- Ikastoletan elkartasuna oinarrizko balioa da. Batetik, ikastola bakoitzaren barruan: administrazioaren finantzaketarik ezean, kobratzera behartuta dauden kuotak ordaindu ezin dituzten familiei laguntzeko beken sistemak bideratuz; bestetik, gainontzeko ikastolekin: Elkartasun-Kutxaren bidez, urtero hezkuntza proiektua aurrera eramateko zailtasun ekonomikoak dituzten ikastolei laguntza ematen zaie (Ipar Euskal Herriko eta Nafarroako ikastolei batez ere) ikastolen hezkuntza komunitatea osatzen duten familia guztiek urtero 15 euroko ekarpena eginez.

5.-Ikastolena ez da bere baitan hasi eta bukatzen den egitasmoa. Euskal Herriaren izaera islatu eta hezkuntzaren bidez eraldatzen duen eragile bizia gara, beste gizarte-mugimendu batzuekin batera, bereziki euskararen, euskal kulturaren eta kooperatibismoaren mundukoekin elkarlanean jarduten dugu. Aktiboki parte hartzen dugu gizarte-erakundeetan (Kontseilua, Euskal Unibertsitateak, Gaindegia…), euskararen garapena sustatzen duten ekimenetan (Puntueus, Errigora, Bizipoza, Euskararen marka, Euskaraldia…) eta akordio estrategikoak ditugu arlo horretan lan egiten duten erakunde ia guztiekin (Eusko Ikaskuntza, Euskaltzaindia, AEK, Bertsozaleen Elkartea, Elkar, Irrien Lagunak, Wikilariak,…). Herri honekin, euskararekin eta euskal kulturarekin dugun konpromisoa gure irakaskuntza-proiektutik askoz harago doa, gure izatearen oinarrizko osagaia da. Guretzat, garrantzitsuena, egiten ditugun proposamenak, onura komun eta publikokoak direla da: Ikastolen proiektuarekin, gizarte osoak irabazten du.

6. Ikastolak herrigintzatik sortu diren heinean, egun ere oinarri duten auzolana, komunitatearen parte izateko pizgarri da; parte hartzeko guneak, erabakimena, eragiteko aukera, klase orduez gaindiko eskaintza, herriarekiko eta herritarrekiko ekarpena… proiektuaren parte aktibo izateko aukera eskaintzen dute Ikastolek, auzolanean, kolektiboan eragiteko ekimenak planteatuz. Honek, proiektua norberarena ere sentiaraztea dakar, baita harremanak garatzeko aukera berriak edota estuak ere . Heziketa eremutik askoz ere harago doan proiektua da: Ikastolak herri egileak dira.
Euskal Herri osoarentzako hezkuntza sistema propio baten alde eta euskal gizarte euskaldun, berdinzale eta iraunkor baten alde lanean jarraituko dugu, orain arte bezala. Eta hori egingo dugu, ziurrenik, erosoena eta errazena ez den bidetik: herrigintzatik, hain zuzen ere. Elkarlan kolektibotik, erantzukidetasunetik. Irmoki sinesten baitugu horretan: herritarrok, gurasook, ikasleok, langileok eta eragileok ditugun erronkei eta beharrei era antolatuan erantzuteko dugun gaitasunean.


¿POR QUÉ EN LAS IKASTOLAS?
Koldo Tellitu y Jose Luis Sukia
Presidente y director general de Ikastolen Elkartea

Estamos en plena campaña de matriculación y muchas familias vascas están estudiando las opciones para matricular a sus hijas/os. Junto a los deseos y necesidades de la sociedad, también avanzan los de las familias, y cada generación de padres y madres, al realizar su elección, tiene en cuenta nuevos elementos con respecto a los anteriores: se reflejan las idas y venidas de nuestro pueblo, de los tiempos en esa gran e importante decisión que deben tomar los padres y madres en la campaña de matriculación. En las ikastolas, somos muy conscientes de estas nuevas realidades y miramos con esperanza el deseo de los jóvenes padres de participar cada vez más en la educación de sus hijos.

Veamos, pues, los principales argumentos que nuestro proyecto ofrece a estas familias, aunque cada una tendrá las suyas, que serán muy diversas, para que opten por las ikastolas:

1.- En las ikastolas a la hora de tomar decisiones correspondientes al proceso educativo participan todos los grupos implicados en el mismo (familias, personal y alumnado). Independientemente de la forma jurídica que adopta cada ikastola en particular (normalmente cooperativa), la filosofía básica de las ikastolas es que las decisiones fundamentales para su funcionamiento se toman de forma democrática entre todos los colectivos que componen la comunidad educativa. Esto supone que las familias se impliquen más en el proceso educativo, y creemos que es imprescindible que ese proceso se realice de esta forma, dado que creemos que la Educación de nuestros hijos está en nuestras manos, en las manos de cada familia.

2.- En las ikastolas el euskera es la herramienta imprescindible para encauzar el proceso de aprendizaje; y no solo eso, para nosotros vivir en euskera es un objetivo. En las ikastolas no entendemos ese proceso de aprendizaje y educación sin el euskera y la cultura vasca, ambos son elementos fundamentales de nuestro funcionamiento, y los resultados de las ikastolas en cuanto al conocimiento y uso del euskera demuestran que eso es así. Aunque no nos conformemos con los resultados obtenidos, está claro que las ikastolas son la red que consigue el mayor nivel de competencia en euskara de todo el sistema educativo.

3.- En las ikastolas la innovación pedagógica es algo natural. Asumimos con naturalidad y responsabilidad el papel de pioneras en materia educativa. Todas las ikastolas tienen proyectos educativos sólidos y propios, trabajamos de cara al perfil de salida del alumnado poniendo el foco en el desarrollo de las competencias, garantizando la adquisición de conocimientos y diseñando los espacios para ponerlos al servicio del proceso de aprendizaje. El actual sistema educativo vasco no puede entenderse sin la aportación que históricamente han hecho y siguen haciendo las ikastolas desde el punto de vista pedagógico: desarrollamos y ponemos al servicio de todo el sistema proyectos como Txanela, Urtxintxa, Eki, Kimu, Kuku, Euskaraz Bizi, Aisialdia. Hemos creado materiales didácticos para la elaboración sistemática y secuenciada de la dimensión vasca, desarrollando productos punteros nacionales.

4.- La solidaridad en las ikastolas es un valor básico. Por un lado, dentro de cada ikastola, ya que en ausencia de financiación suficiente por parte de la Administración y ante la obligación de cobrar cuotas canalizamos los sistemas de becas necesarios para ayudar a las familias que no pueden pagar las mismas; y por otro, con el resto de ikastolas: ya que a través de la Kutxa de Solidaridad anualmente se ayuda a las ikastolas que tienen dificultades económicas para llevar a cabo su proyecto educativo (sobre todo a las ikastolas de Iparralde y Navarra). Para ello cada una de las familias que toman parte de la comunidad educativa de las ikastolas realiza una aportación anual de 15 euros (la aportación anual total supera los 800.000 euros).

5.-El de las ikastolas no es un proyecto que empiece y termine en ellas mismas. Somos un agente vivo que refleja el carácter de Euskal Herria y lo transforma a través de la educación. Especialmente colaboramos con la mayoría de los agentes del mundo del euskera, la cultura vasca y el cooperativismo; participamos activamente con gran parte de las organizaciones sociales que toman parte de estos círculos (Euskaltzaindia, Eusko Ikaskuntza, Kontseilua, Euskal Unibertsitatea, AEK, Gaindegia, …..) Nuestro compromiso con este país, con el euskera y con la cultura vasca va mucho más allá de nuestro proyecto docente, es una propuesta de país. Para nosotros, lo importante es que las propuestas que hacemos son de beneficio común y público: con el proyecto de las ikastolas, gana toda la sociedad.

6. En la medida en que las ikastolas han surgido de la actividad popular, el trabajo en común que siguen realizando es su base y es un estímulo para formar parte de la comunidad; los espacios de participación, la decisión, la posibilidad de influir, la oferta supralocal, la aportación al pueblo y a la ciudadanía… Las ikastolas ofrecen la posibilidad de ser parte activa de su proyecto, planteando iniciativas para incidir en el barrio, en el municipio, en el colectivo. Esto implica que el proyecto se sienta también como propio, así como que ofrezca oportunidades para el desarrollo de las relaciones con otras entidades. Es un proyecto que va mucho más allá del ámbito educativo: las ikastolas son y quieren ser un proyecto social.

Seguiremos trabajando por un sistema educativo propio para toda Euskal Herria y por una sociedad vasca euskaldun, igualitaria y sostenible, como hasta ahora. Y lo haremos seguramente por el camino que no es el más cómodo ni el más fácil: el de la implicación social, desde la colaboración colectiva, desde la corresponsabilidad. Creemos firmemente en la capacidad que todos tenemos de responder de forma organizada a los retos y necesidades que existen en nuestra sociedad, padres y madres, alumnas y alumnos, trabajadoras y trabajadores, agentes sociales y administración.